Els nens amb problemes d’aprenentatge o amb facilitat per aprendre, es poden educar a casa?

homeschool

“Poques institucions educatives tenen capacitat per adaptar-se a les diferents formes d’aprendre dels nois. Quan es sumen dificultats en l’aprenentatge del tipus dislèxia, problemes físics o psicològics, el nombre de centres que poden fer front a aquestes situacions és molt baix. Les mateixes dificultats apareixen amb els que tenen un nivell d’aprenentatge superior a la mitjana de la classe. Els pares que opten per no escolaritzar aquests nens i nenes poden necessitar assessorament especialitzat però, en moltes ocasions, podran ajudar els seus fills millor que al’escola en oferir una educació individualitzada, adaptada al seu ritme, necessitats i habilitats.”

Estic totalment d’acord amb aquest text, ja que a l’aula, al haver-hi més nens no poden estar tan pendents d’aquells que necessiten una atenció especial. Necessitarien l’ajuda d’un especialista i no totes les escoles compten amb això.

Per això, amb el homeschooling aquets nens podran estar millor atesos, ja que ningú els coneix millor que els pares i ells saben com tractar-los i el que necessiten i poden comptar amb l’assessorament d’un especialista.

Text extret de:

El blog de la familia Branson-Sánchez. Educarencasa.org [en línea] [Consulta el 24 de febrer de 2013]. Disponible en: http://educarencasa.hazteoir.org/?page_id=3

Anuncios

El mite de la socialització = a escolarització presencial

” Des de sempre les persones s’han socialitzat en el seu entorn més immediat, la família (germans, pares, avis, cosins …), veïns i amics. Les nenes i nens que s’eduquen a la llar tenen més temps per conviure amb persones de diferents edats i condicions, en lloc d’estar sotmesos a la convivència amb iguals amb un o pocs referents adults durant la major part del dia. Els nens i nenes educats a casa solen manifestar més lliure i espontàniament en qualsevol reunió. La majoria realitzen activitats formatives (música, pintura, informàtica, tallers, esports …) amb altres persones amb les que formen equips col · laboratius des de la motivació i desig de realitzar coses.

En estudis realitzats als Estats Units es va demostrar que els adults que es van educar a casa tenen habilitats de comunicació, nivell laboral, econòmic i social igual o millor que els que es van educar en col · legis. Per tant, aquesta opció educativa no crea, precisament, desadaptats. “

homeschooling

Abans de llegir això, l’únic inconvenient que trobava al homeschooling era la socialització amb els demés, cosa que veig molt important per al desenvolupament de nen.

Però llegint això i amb els exemples que he vist ja no penso el mateix. Aquets nens es socialitzen fent classes “extraescolars” on coneixen gent. Encara que crec que a l’escola els hi serà més fàcil socialitzar-se, però això també dependrà de cada nen i sobretot de cada família, de com gestioni l’educació i socialització del seu fill educant-lo a casa.

Text extret de:

El blog de la familia Branson-Sánchez. Educarencasa.org [en línea] [Consulta el 24 de febrer de 2013]. Disponible en: http://educarencasa.hazteoir.org/?page_id=3

Legalització del homeschooling al món

paises_homeschooling

Mapa del món homeschooling

Els països en vermell són els que el homeschooling està legalitzat. Als demés països, hi ha alguns que no és legal i d’altres que hi ha l’opció de fer homeschooling però hi ha un buit legal.

azu-paises-homes

Mapa d’Europa homeschooling

Mapes extrets de:

Caballero, A. Blog de la asociación  para la libre educación [Blog Internet]. Andorra: Azucena Caballero. Febrer 2013 Disponible en: http://aleenred.blogspot.com/2010/06/educacion-y-libertad-una-defensa-del.html

El homeschooling a Andorra

homeschooling-dudas

Segons la llei qualificada d’educació del 3 de setembre de 1993 del BOPA (Butlletí Oficial del Principal d’Andorra):

Article 4

“L’educació bàsica és obligatòria i gratuïta per a tots els ciutadans, els naturals i els estrangers legalment residents, en els nivells que estableix l’article 7 de la present Llei. L’Estat garanteix aquest dret a través dels centres públics.”

Article 7

“L’escolaritat obligatòria  inclou els nivells de primera i segona ensenyança. Comprèn des dels 6 anys fins als 16 anys.”

“Tot infant tindrà el dret de ser escolaritzat a partir dels 3 anys, si els pares o el tutor així ho demanen.” 

“Els alumnes podran ser escolaritzats fins als 18 anys per cursar el nivell de segona ensenyança.”

Per tant, el homeschooling a Andorra no és legal, ja que així ho indica de manera clara el BOPA. Hi ha famílies que potser ho estiguin fent, per què apareixen registrades a escoles a distància pero no estan escolaritzades i estudien a casa.

 

Llei extreta de:

Govern d’Andorra. Llei qualificada d’educació. En: BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra). [En línea] Andorra, 3 de setembre 1993 [Consulta 25 de febrer de 2013] Disponible en: http://www.bopa.ad/bopa.nsf/home?OpenFrameSet

Què és el homeschooling i quin és el seu origen?

El homeschooling (educació a casa) significa assumir de forma integral l’educació dels nostres fills, tant en els aspectes d’adquisició de coneixements i habilitats, com en la transmissió de valors i principis, sense delegar cap d’aquestes funcions a institucions educatives.

Aquesta opció és factible, com ho demostra l’experiència de moltes famílies al món i també a l’estat espanyol.

Els resultats de l’educació a la llar han estat avaluats als USA i al Regne Unit. Amb les mesures pròpies de les institucions escolars, aconsegueix un nivell de coneixements molt bo, comparat amb l’escolarització. No són tan fàcilment mesurables els resultats en autoestima, creativitat, capacitat de resoldre problemes, felicitat … però tots els que han educat o eduquem a casa el tenim pel més valuós d’aquesta opció.

Té el seu origen als Estats Units, on va començar a guanyar fama en la dècada dels 80, i poc a poc s’ha anat estenent a la resta del món, especialment en els països més avançats.

Els motius pels quals els pares opten per no matricular els seus fills en una escola pública i prefereixen ensenyar des de casa són variats, però gairebé sempre relacionats amb qüestions morals, personals (desconfiança sobre el sistema públic d’ensenyament), religioses o geogràfiques (per exemple, viure en una zona rural molt allunyada de centres educatius).

homeschooling

Text extret de:

El blog de la familia Branson-Sánchez. Educarencasa.org [en línea] [Consulta el 24 de febrer de 2013]. Disponible en: http://educarencasa.hazteoir.org/?page_id=3