Conclusió sobre el Mòdul 1

Donem per acabat aquest primer mòdul.

D’aquest mòdul hem aprés les diferents maneres de desenvolupament del nen, les teories sobre el desenvolupament i com afecta a l’educació.

També hem pogut veure les diferents famílies i els diferents estils educatius. I per acabar, hem conegut l’associació de “Nascuts per llegir” i hem tractat els temes de la televisió i els videojocs i com afecten als nens.

 

Amb aquest mòdul hem debatut el tema del homeschooling:

La meva opinió sobre aquest tema no ha canviat, ja que abans ja sabia què era i també estava a favor d’aquesta alternativa d’educació. El que sí que m’ha aportat treballar sobre aquest problema ha sigut la informació que he obtingut, hi havien moltes coses que no sabia i he vist més exemples que m’han aclarit alguns dubtes.

Al fer l’exposició a classe, hem trobat que la majoria estàvem a favor de homeschooling i que més o menys ho legalitzariem amb les mateixes condicions.

homeschool

Anuncios

Educació i desenvolupament (Lectura M. Miras)

Les persones canviem al llarg del temps, i explicar aquesta evidència segueix sent un repte.

Podem trobar dues postures davant d’això: la biològica (Piaget)  i la sociocultural (Vigotsky)

Des d’aquesta perspectiva, el desenvolupament de les persones és un procés natural i l’educació pot resultar una trava en l’evolució natural. Aquesta postura entén l’educació com a imposició perniciosa que interfereix en el desenvolupament espontani. S’entén el desenvolupament psicològic com un procés que implica modificacions globals en la conducta de la persona. En el transcurs del temps l’ésser humà modifica progressivament la conducta.

L’educació no es considera en cap cas com un factor decisiu d’aquest desenvolupament, sinó com acompanyants circumstancials.

En segon lloc, estaria la postura que defensa Vigotsky, on diu que el desenvolupament humà té lloc en un medi físic i social culturalment organitzat, que no es pot qualificar de natural. L’adaptació humana és una adaptació activa i voluntària al medi, abans que una adaptació mecànica o purament reactiva.

El desenvolupament de l’ésser humà és un procés unitari i global, en el qual conflueixen i s’ interrelacionen els processos de canvi psicobiològic i cultural.

Per altra banda, l’educació és un factor determinant del desenvolupament global de l’humà, un motor fonamental sense el qual el desenvolupament i creixement humà no serien possibles. Cole i Wakai distingeixen respecte a això quatre grans àmbits educatius:

–       Educació familiar (sense dubte el més important)

–       Escolarització

–       Educació professional

–       Programes d’educació d’adults i altres programes

L’escolarització és un dels àmbits en què té lloc l’educació i exerceix un paper essencial en el desenvolupament de les persones a través dels processos educatius que comporta.

En conclusió, el desenvolupament no és un viatge solitari de cadascú però sí personal e irrepetible. És un viatge organitzat genèticament i culturalment però no està planificat pels altres fins a les últimes conseqüències.

Homeschooling, Si o No?

Jo estic a favor del homeschooling perquè crec que poden rebre una educació més integral, amb més coneixements dels que dóna l’escola.

A continuació, donaré els meus arguments de perquè estic a favor i l’únic inconvenient que trobo:

homeschool-opcion

 

Avantatges:

–      Educació individualitzada: A l’escola hi han molts nens en una mateixa classe i els professors no poden estar al 100% per cadascun d’ells. Amb el homeschooling, això no passa ja que els pares estan atents al nen amb classes particulars i poden donar-li una millor educació.

–      Educació més lliure: Els pares poden elegir de quina manera ensenyar als seus fills, quin mètode utilitzar. També poden complementar l’educació bàsica que han de saber els nens amb altres coses que ells creguin importants de saber. És a dir, a l’escola s’ensenyen certs coneixements i altres que els pares creuen essencials de conèixer no i a casa reforcen aquets coneixements que falten.

–      Per als pares també és molt gratificant poder ensenyar als seus fills o veure com aprenen i com evolucionen. Dur a terme de forma correcta pot suposar una diversió i un procés real d’aprenentatge per als nens.

 

Inconvenients:

–      Socialització: Encara que en molts exemples que he vist els pares i nens afirmen que tenen grups d’amics i es relacionen amb ells (ja sigui perquè fan amics al parc o en classes “extraescolars”), crec que el col·legi és un mitjà socialitzador molt important i és l’únic inconvenient que veig respecte al homeschooling.

Per què algunes famílies escullen el homeschooling?

Les famílies que opten per l’educació a casa ho fan per diverses raons. Algunes per raons religioses o ideològiques i altres consideren aquesta alternativa la més adequada per a l’adquisició de coneixements i habilitats per als seus fills i filles. En qualsevol cas, els tutors legals d’aquests nens i nenes, trien aquesta opció perquè creuen que poden oferir una educació millor si no la deleguen a les institucions escolars.

Aquest gràfic resumeix les raons del perquè escullen fer homeschooling:

motivos1_500

Gràfic extret de:

Xarxa TIC. En: Educacion, Normativa [en línea] 19 de desembre de 2010 [Consulta: 3 de març de 2013] Disponible en: http://www.xarxatic.com/se-declara-inconstitucional-el-homeschooling-en-espana/